انواع ecu های مورد استفاده در خودرو

انواع ecu های مورد استفاده در خودرو :
🔧🔧ساژم:
sagem s2000-pl4
sagem s2000-11 پیکان وانت پیکان آردی RD
sagem s2000-10 خودرو پژو ۴۰۵ پژو پارس سمند معمولی
sagem s2000-35 پژو ۲۰۶
sagem s2000-3e پژو ۲۰۶
sagem s2000-3f پژو ۲۰۶
sagem sl96
🔧🔧بوش:

BOCU 7.4.4 پژو۲۰۶ ، پارس
BOCH 7.4.5 پژو ۲۰۶SD
BOCH 7.4.9
BOCH 7.3
BOCH 5.2 زانتیا ۲۰۰۰
BOCH
🔧🔧زیمنس:

SEMENS CI.1 پیکان وانت و پرایدو روا
SEMENS CI.2
SEMENS CI.3 روا
SEMENS CI.4 ایموبیلایزر سمند ، پراید
SEMENS CI.5 ایموبیلایزر سورن LX
SEMENS CI.6