دلایل سوختن دینام

دلایل سوختن دینام

وسایل برقی که در این حال با حداکثر ظرفیت خود کار می کنند باعث مصرف ذخیره برق باطری می گردنند.این کمبود برق را می باید دینام جبران نماید. به دلیل پایین آمدن دور موتور; دینام دیگر توان مداوم شارژ باطری را نداشته و برق وسایل توسط دینام تامین میگردد که باعث فشار مضاعف بر دینام و در نهایت اگر این مدت زمان طولانی باشد باعث سوختن دینام می گردد.

پیشنهاد می گردد:

🔴از باطری که دارای ظرفیت بیشتر(حداقل ۶۵امپر ساعت) است استفاده گردد.

🔵در صورتیکه مدت زمان توقف طولانی است بافشار دادن پدال گاز دور موتور را تا حدود۲۰۰۰دور در دقیفه به صورت متناوب بالا ببرید.

🔴دور فن کولر را حدالامکان در پایین ترین درجه آن قرار دهید.

🔵شل بودن تسمه دینام مرتبا بازدید گردد.

🔴از روشن کردن چراغها در زمانهای غیرضروری خوداری نماید