بالانس درجا

نام کالا : درجا CFB
توضیحات:

قابلیت های بالانس درجا:

•قابلیت بالانس به صورت روکار
•سنسور ساخت ترکیه