دیاگ|فروش دیاگ|خرید دیاگ|قیمت دیاگ

دیاگ|فروش دیاگ|خرید دیاگ|قیمت دیاگ

عیب یابی اتومبیل  بنزینی

عیب یابی( علت گرم کردن بیش از حد موتور )

 

رفع عیب

علت

عیب

سیخ زدن و تمیز کردن لوله هالحیم کاری یا تعویض رادیاتورتعویض شیلنگها

سفت یا تعویض بستها

تمیز و سرویس کردن رادیاتور

تعویض درب رادیاتور

۱- گرفتگی لوله های رادیاتور۲- نشتی رادیاتور۳- سوراخ بودن شیلنگ های رادیاتور

۴- شل یا خراب بودن بستهای رادیاتور

۵- کثیف بودن شبکه ها از خارج

۶- خرابی درب رادیاتور

 ۱-خرابی رادیاتور
تعویض واشر و محکم کردن  پمپ به بدنهتعویض فیبر و پلاستیک و فنر ان تعویض پمپ ۱- نشت کردن اب از جداره پمپ و بدنه۲- نشت از روی محور پمپ و خرابی فیبر و فنر ۲- خرابی پمپ اب
تعویض ترموستاتتعویض ترموستات ۱-ترموستات اگر گازی باشد و سوراخ شده باشد کار نخواهد کرد۲-به عللی از تنظیم خارج شده و دیرتر از حد معمول باز می شود ۳- کار نکردن ترموستات
لوله کاملا بررسی و رفع عیب گرددتعویض انباره

برطرف کردن موانع

۱-خم شدن قسمتی از طول لوله اگزوز که دود نتواند خوب خارج شود۲- گرفتگی انباره اگزوز۳- اضافه کردن موانعی در سر لوله اگزوز جهت صدا ۴- گرفتگی لوله های اگزوز
حل کردن املاح یا مواد شیمیایی و شستشو دادن قسمتهای داخلی ان با اب ۱-ایجاد رسوبات در اثر استعمال ابهای املاح دار که در قسمت پشت سیلندرها و قسمتهای داخلی ۵- گنجایش اب موتور کم شده
بوسیله چراغ تایمینگ لامپ وایر شمع یک دهانه پلاتین و گوش کردن صدای موتور میتوان دلکو را تنظیم نمود ۱- دستگاه تنظیم برق یا دلکو باید تنظیم گردد تا جرقه شمعها به موقع مناسب گاز را محترق سازد ۶- تنظیم نبودن زمان جرقه
باید با فیلر مناسب میزان شوسنجش نیروی فنر طبق کاتا لوگ و در صورت ضعیف بودن تعویض پلاتین

تعویض بوش محور دلکو و تنظیم فاصله پلاتین

بازدید لوله های مکشی از کاربراتور تا دیافراگم و ازمایش دیافراگم

بازید و سرویس روغنکاری وزنه ها و فنرها

۱- دهانه پلاتین به اندازه فیلر مناسب نیست ضعیف شدن فنر پلاتین۲- لقی محور دلکو در اثر سایش بوش محور۳- برامدگی تکیه گاه فیبر پلاتین سائیده شده

۴- معیوب بودن دستگاه اوانس اتوماتیک

۵- معیوب بودن دستگاه اوانس وزنه ای

۷- تنظیم نبودن دهانه پلاتین
تعویض واشر و اندازه بستن پیچهاتعمیر سرسیلندر ۱- محکم نبودن پیچهای سرسیلندر۲- تاب داشتن سرسیلندر ۸- سوختن واشرسرسیلندر
احتیاج به زمان دارد ۱- قطعات هنوز اب بندی نیست ۹- گرم شدن موتور نو
تنظیم نبودن شناوراستفاده از ژیگلورهای همان کاربراتورتعمیر یا تعویض نمودن صافی ۱- تنظیم نبودن شناور کاربراتور۲-مناسب نبودن ژیگلور ها۳- گرفتگی صافی هوا ی کاربراتور ۱۰- تنظیم نبودن مقدار مخلوط هوا و بنزین

 

 

رفع عیب

علت

معایب باطری

سیم کشی باطری را کنترل کنید ودر صورت لزوم سیم کشی را عوض کنید و صفحات عایق را عوض نمایدخانه های باطری را بیرون اورده و جعبه باطری را تمیز و دوباره صفحات را در جای خود قرار دهید ۱- اتصال ضعیفی در سیم کشی پیدا شده یا سیم کشی خارجی باطری گاه گاهی در نتیجه ارتعاشات اتصال کرده۲- صفحات عایق داخل باطری خورده شده و در ته باطری ریخته شده و در ته باطری ریخته شده و باطری نمیتواند در خود برق ایجاد کند ۱- باطری کم کم خالی می شود
سیم کشی باطری را کنترل کنیدصفحات داخل باطری را عوض کنیدداخل باطری را تمیز کنید ۱- اتصالی در سیم کشی پیدا شده۲- صفحات داخل باطری به هم اتصال کرده است۳- جسم خارجی در باطری افتاده ۲- باطری یک مرتبه خالی می شود
الکترولیت ان چک شودسولفاته داخل باطری بیرون اورده شودباطری به دستگاه شارژ صحیح بسته شود ۱- الکترولیت داخل ان ضعیف است۲- کانال پر شده است۳- قطب مثبت و منفی ان را به دستگاه شارژ بر عکس بسته اید ۳- باطری برق قبول نمی کند

 

اشکالاتی که از سیستم جرقه در کار موتور موثر است

علت

معایب

۱- نامیزان بودن زمان جرقه و تایمینگها۲- شل و سولفاته شدن اتصالها و دهانه پلاتین ۱- کمبود قدرت
۱- کثیف بودن شمع ها۲- خراب بودن وایرها۳- نامیزان بودن دهانه پلاتین ها ۲- دیر روشن شدن موتور
۱- چسبیدن وزنه های لنگری دلکو۲- به هم خوردن تنظیم دلکو ۳- پس زدن موتور
۱- چسبیدن وزنه های دلکو ۴- داغ کردن موتور
۱- شمع ها معیوب۲- نامیزان بودن دلکو ۵- پیش جرقه زنی موتور
۱- معیوب بودن شمع ها۲- نامیزان بودن دلکو ۶- مصرف زیاد سوخت در موتور
۱- خرابی کوئل۲- خرابی خازن۳- خرابی پلاتین ۷- موتور روشن می شود اما خیلی زود خاموش می شود
۱- چسبیدن اوانس ها۲- خراب بودن خازن۳-  خراب بودن پلاتین ۸- موتور دیر دور بر میدارد
۱- خرابی کوئل۲- خرابی خازن۳- خرابی پلاتین

۴- وایر قطع یا سولفاته یا بردیدگی دارند

۵- شکستگی و ترکیدگی چکش برق

۶- خرابی شمع ها

۷- تنظیم نبودن دلکو

۸- شکستگی درب دلکو

۹- میزان نبودن وایر چینی

 

۹- موتور دیر روشن یا روشن نمی شود

عیب یابی اتومبیل  بنزینی

جدول عیوب احتمالی کاربراتور (سوخت زسانی)

برطرف کردن عیب

علت

عیب

سوزن شناور را پیاده نموده و انرا تمیز کردهصافی بنزین را پیاده و کاملا تمیز کنیدسطح سوخت را بررسی و در صورت لزوم تنطیم کنید ۱- گیر گردن سوزن شناور بعلت عبور مواد خارجی موجود در سوخت۲- کثیف بدن صافی بنزین۳- بالا بودن سوخت پیاله ۱- فلوت کردن کاربراتور(سریز شدن )
پیچهای منیفولد ورودی را اچار بکشیددر صورت لزوم لوله خرطومی برف پاک کن را تعویض نمائید

پیچهای کاربراتور را اچار کشیده

انها را با کمپرس هوا تمیز کنید

۱- عبور هوا از حد فاصل منیفولد ورودی بعلت شل شدن پیچها و یا اتصال نامناسب۲- نشت هوا از طریق لوله برف پاک کن به موتور (برف پاک کن خلائی)۳- نشت هوا از محل فلانچ کاربراتور

۴- مسدود شدن لوله یا شیلنگ بنزین

۲- لرزش موتور در دور ارام بعلت ضعیف بودن مخلوط سوخت
پمپ شتاب را تنظیم کنیددر صورت لزوم قطعات فرسوده را تعویض نمائید ۱- تنظیم نبودن پمپ شتاب۲- سائیدگی و فرسودگی اتصالات ۳- بدگاز خوردن یا دیر دور برداشتن موتور
چک کردن صافی هواچک کردن لوله اگزوز ۱- گرفتگی صافی هوا۲- گرفتگی لوله اگزوز ۴- بدکار کردن موتور بعلت غنی بودن سوخت
دیافراگم را تعویض نمائید ۱- پاره شدن دیافراگم یا واشر لاستیکی پمپ شتاب ۵- بدگاز خوردن موتور یا دیر دور گرفتن
دور ارام را تنظیم کنیددور ارام را چک نمائیدفنر ساسات را تنظیم کنید ۱- تنظیم نبودن دور ارام۲-گرفتگی مدار یا مسیر تغذیه دور ارام۳- تنظیم نبودن فنر بی متال ساسات اتوماتیک ۶- مکث در دور ارام
سوپاپ را ازاد نموده و در اخر روغنکاری نماید ۱- گرفتگی یا گریپاژ سوپاپ حرارتی اگزوز ۷- در طول مدت گرم شدن موتور لرزش مشاهده می شود

دستگاه دیاگ (پرتابل) – Mini Assistant

 

ویژگی های دستگاه دیاگ Mini Assistant:

•وزن ۹۵۰ گرم
•دارای سیستم عامل محلی
•بدون نیاز به برق شهری یا باطری
•بدون نیاز به صفحه کلید و موس
•دارای دو زبان انگلیسی و فارسی
•ابعاد کوچک ۲۰cm×۱۴cm×۴cm
•قابل حمل بودن برای تعمیرکاران سیار
•گارانتی مادام العمر برای دیاگ و ۱ سال گارانتی LCD
•قابلیت اجرای تمامی برنامه های عیب یابی
•پشتیبانی پرتکل هایJ1850-ISO14230-CAN1-CAN2-PWM-VPW

دیاگ همراه

۱دیاگPPSP

گارانتی-دیاگ-همراه