آینه تلسکوپی

300,000 تومان

یکی از ابزاری که در تعمیرگاه ها و مراکز کارشناسی خودرو مورد استفاده می باشد اینه تلسکوپی یا اینه بازرسی یا اینه کارشناسی می باشد که باتوجه به مفصل روی دسته اینه می توان نقاط غیر قابل مشاهده را به راحتی مورد بررسی قرار داد .

اینه بازرسی یا اینه تلسکوپی با امکان چرخش 360 درجه ، ابزاری پرکاربرد برای -چک و بازرسی نقاط کور و دور از دسترس خودرو تا دستگاه های الکترونیک و… از آن استفاده نمود .