اچار دوسررینگی جغجغه ای با سری تعویض شونده

300,000 تومان

مجموعه اچار دوسررینگی جغجغه ای با سری تعویض شونده شامل شماره های 8 , 10 , 12 , 13 ,14 , 17 , 19میلیمتر ساخته شده از جنس کروم وانادیوم .