دستگاه تعویض روغن ترمز و کلاچ

8,500,000 تومان

دستگاه تخلیه و تزریق روغن ترمز و کلاچ بدون نیاز به هواگیری ، دستگاه تخلیه روغن ترمز مناسب برای تخلیه روغن ترمز و هیدرولیک و کلاچ انواع خودرو ساخته‌ شده و توسط شارژ هوا و با ایجاد خلأ در مدت چند دقیقه می‌تواند روغن ترمز را تخلیه کند ، عملکرد این تخلیه و تزریق با استفاده از فشار باد کمپرسور هوا صورت می‌گیرد و دارای کلیه آداپتورها برای مدل‌های مختلف خودرو می باشد .

دستگاه تخلیه و تزریق روغن ترمز و کلاچ

دستگاه تخلیه و تزریق روغن ترمز و کلاچ بدون نیاز به هواگیری ، دستگاه تخلیه روغن ترمز مناسب برای تخلیه روغن ترمز و هیدرولیک و کلاچ انواع خودرو ساخته‌ شده و توسط شارژ هوا و با ایجاد خلأ در مدت چند دقیقه می‌تواند روغن ترمز را تخلیه کند ، عملکرد این تخلیه و تزریق با استفاده از فشار باد کمپرسور هوا صورت می‌گیرد و دارای کلیه آداپتورها برای مدل‌های مختلف خودرو
می باشد .

مشخصات دستگاه تزریق و تخلیه روغن ترمز :

حداکثر فشار در حال کار کردن: ۲ بار

حداکثر فشار تانک: ۱۰ بار

طول شلنگ: ۳ متر

سوپاپ اطمینان: ۱۰ بار