دستگاه صافکاری بدون رنگ مخصوص بدنه آهنی

19,500,000 تومان

دستگاه صافکاری مغناطیسی یا هات باکس از ابزار صافکاری PDR یا صافکاری بدون رنگ میباشد که در نهایت برای رفع موج های کار استفاده میشود که این مدل دستگاه صافکاری مغناطیسی یا صافکاری بدون رنگ یا تگرگ کش مغناطیسی بر روی بدنه آهنی کاربرد دارد

دستگاه تگرگ کش مغناطیسی صافکاری یا هات باکس/ WOYO 007

دستگاه حرفه ای تگرگ کش مغناطیسی جهت صافکاری بدون رنگ بدنه خودرو مورد استفاده قرار می گیرد .
نحوه کار دستگاه صافکاری مغناطیسی بدون رنگ جهت وکیوم یا مکش قری بدنه خودرو از طریق ایجاد امواج گردابی و مغناطیسی میباشد.
نام دیگر این دستگاه ، دستگاه هاتباکس صافکاری می باشد  که در واقع دستگاه هایی هستند که برای صافکاری قری ها تگرگی و نرم استفاده میشوند. یک از مزیت های اصلی این دستگاه رفع امواج به جا مانده از صافکاری بدنه خودرو بوسیله قالب تنه میباشد.
برای کار با این دستگاه اپراتور می تواند قدرت و زمان کارکرد دستگاه را با استفاده از ولوم روی دستگاه براحتی تنظیم و حین کار با توجه به نیاز تغییر دهد .

دستگاه صافکاری مغناطیسی ابزار صافکاری PDR میباشد که در نهایت برای رفع موج های کار استفاده میشود و لازم به توضیح است که این مدل دستگاه صافکاری مغناطیسی بر روی بدنه آهنی کاربرد دارد .