کیت رفع کدری چراغ خودرو

1,400,000 تومان

زمانی که چراغ خودرو در معرض نور آفتاب قرار میگیرد کدر میشود و شفافیت خود را از دست میدهد یکی از ابزار نوین که امروزه طرفداران زیادی دارد کیت رفع کدری چراغ خودرو می باشد

ابزار رفع کدری یا رفع ماتی چراغ خودرو :

زمانی که چراغ خودرو در معرض نور آفتاب قرار میگیرد کدر میشود و شفافیت خود را از دست میدهد. به وسیله این دستگاه به راحتی کدری شیشه چراغ خودرو بر طرف میشود. محلول این دستگاه نیز به صورت جداگانه قابل تهیه میباشد.

متعلقات پک دستگاه رفع ماتی چراغ :

دستگاه رفع کدری چراغ ماشین شامل یک لیوان برای تبخیر محلول، یک بطری محلول رفع کدری چراغ، آداپتور و سنباده میباشد.

موارد استفاده دستگاه رفع کدری چراغ ماشین :

دستگاه رفع کدری چراغ ماشین در تعمیرگاه ها و مراکز دیتیلینگ و رنگ خودرو مورد استفاده قرار میگیرد.