دستگاه تستر ایسیو ، شبیه ساز یک خودرو کاملا سالم می باشد که شما با قرار دادن ایسیو روی آن می توانید عملکرد های ایسیو را کاملا ببینید و چک کنید و متوجه شوید آیا ایسیو مشکل دارد یا خیر؟ و اینکه چه مشکلی دارد ؟ یک راه ساده و آسان برای تست و بررسی همه مدل های ایسیو بر روی خودروهای داخلی را پیش روی شما می گذارد و به کار شما اطمینان و کیفیت میبخشد .