دستگاه شارژ گاز کولر خودرو با انجام عملیات وکیوم و تخلیه کامل گاز کولر خودرو و تخلیه روغن موجود در کمپرسور کولر و ایجاد خلاء و نشت یابی سیستم کولر و بازیافت و احیای گاز و وزن دقیق گاز مورد نیاز توسط ترازوی هوشمند و تزریق روغن جدید ، دستگاهی بسیار کاربردی و مفید و سودمند برای تمامی مجموعه های تعمیرگاهی خودرو می باشد . دستگاه شارژ کولر مورد استفاده برای خودروهای سواری و سنگین بوده و برای تزریق گاز r134 , گاز 1234yf کاربرد دارد .
مزایای استفاده از دستگاه شارژ گاز کولر :
به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی نسبت به روش دستی و سنتی ، تعویض روغن قدیم و بازیافت و احیای گاز کولر و بهبود عملکرد سیستم تهویه و کولر خودرو و ...