دستگاه ساکشن روغن گیربکس اتوماتیک یا دستگاه تعویض روغن گیربکس اتوماتیک یا دستگاه ATF یا دستگاه تزریق روغن گیربگس اتوماتیک یا دستگاه شستشو گیربگس اتوماتیک ، دستگاهی کاربردی و حرفه ای برای تعویض روغن گیربکس اتوماتیک و شستشوی گیربکس اتوماتیک انواع خودروها می باشد . بعضی مزایای استفاده از دستگاه ساکشن روغن گیربکس اتوماتیک می توان به تخلیه همزمان روغن قدیم و تزریق روغن جدید بصورت هم زمان ، از بین بردن رسوبات حاصل از کارکرد ، کاستن ضربه ، بالارفتن طول عمر گیربکس اشاره نمود .