دستگاه تعویض روغن گیربکس یا ساکشن روغن گیربکس اتومات


دستگاه ساکشن روغن گیربکس اتوماتیک یا دستگاه تعویض روغن گیربکس اتوماتیک یا دستگاه ATF یا دستگاه تزریق روغن گیربگس اتوماتیک یا دستگاه شستشو گیربگس اتوماتیک ، دستگاهی کاربردی و حرفه ای برای تعویض روغن گیربکس اتوماتیک و شستشوی گیربکس اتوماتیک انواع خودروها می باشد . بعضی مزایای استفاده از دستگاه ساکشن روغن گیربکس اتوماتیک می توان به تخلیه همزمان روغن قدیم و تزریق روغن جدید بصورت هم زمان ، از بین بردن رسوبات حاصل از کارکرد ، کاستن ضربه ، بالارفتن طول عمر گیربکس اشاره نمود .