رادیاتورشور ، شستشو رادیاتور


یکی از تجهیزات مدرن و مفید تعمیرگاهی دستگاه رادیاتورشور یا شستشو رادیاتور خودرو می باشد که موجب بهبود عملکرد سیستم خنک کننده ، بهبود عملکرد بخاری خودرو ، افزایش طول عمر قطعات موتور ، کاهش مصرف سوخت ، جلوگیری از افزایش دمای موتور در مواقع استفاده از کولر و جلوگیری از جوش آوردن رادیاتور خودرو می شود .