لاستیک درار سواری ، تجهیزات آپاراتی


یکی از دستگاه های پرکاربرد در زمینه تعویض لاستیک دستگاه لاستیک درار می باشد که به کمک این دستگاه به راحتی می توان لاستیک را از رینگ بدون آسیب به رینگ و لاستیک جدا نمود .
انواع لاستیک درار عبارتند از :
لاستیک درار 3پدال ؛ این دستگاه لاستیک درار دارای 3 پدال می باشد که کارکرد پدال ها به ترتیب جهت لق کردن لاستیک ، جهت چرخش سینی لاستیک درار به چپ و راست و پدال سوم جهت باز و بست ناخنی یا فک ها می باشد .
لاستیک درار 4 پدال ؛ این دستگاه لاستیک درار عملکردی مشابه لاستیک درار 3 پدال با یک پدال اضافه و مخزن باد و خروجی باد از بین فک ها دارد وظیفه پدال اضافه در این دستگاه لاستیک درار ایجاد شوک باد و خروج باد از بین رینگ و لاستیک می باشد.
لاستیک درار 5 پدال کمرشکن ؛ عملکرد مشابه لاستیک درار 4 پدال را دارد با این تفاوت که پدال 5 وظیفه عقب دادن ستون اصلی دستگاه لاستیک درار به میزان دلخواه اوپراتور را برعهده دارد این دستگاه لاستیک درار برای لاستیک های پهن کاربرد دارد .
لاستیک درار هلپ دار ؛ این دستگاه لاستیک درار عملکرد مشابه دستگاه های دیگر لاستیک درار داشته با این تفاوت که یک بازوی کمکی بادی در کنار اهرم اصلی به دستگاه اضافه میشود که موجب حذف تایلیور و محافظت لاستیک از پارگی و مانع ساییدگی رینگ می شود .