Car Oil Changing Sucking Machine

ساکشن روغن موتور چیست ؟

امروزه در تعمیرگاه های مجهز جهت بالابردن استانداردها و در مکان هایی که چال سرویس وجود ندارد و جهت تمیز نگه داشتن محیط تعمیرگاه و استفاده آسان و تخلیه سریع روغن کهنه بدون نیاز به بازکردن پیچ کارتل و اندازه گیری کامل روغن از دستگاه ساکشن روغن موتور استفاده می شود .
دستگاه ساکشن روغن موتور به دسته  ساکشن بادی و ساکشن روغن برقی تقسیم می شوند

مکانیزم دستگاه ساکشن روغن بادی بر پایه ایجاد خلا توسط باد و در نهایت مکش روغن از انتهای مخزن روغن موتور می باشد .

دستگاه ساکشن روغن برقی با داشتن دینام فوق العاده قوی بدون نیاز به کمپرسور باد عملیات تخلیه روغن موتور را به راحتی و با سرعت بالاتر نسبت به ساکشن روغن بادی می تواند انجام می دهد

بعد از روشن کردن دستگاه ساکشن روغن هوای داخل شیشه تخلیه شده و افت فشار موجب ایجاد خلاء در شیشه ساکشن روغن می شود با اتصال شلنگ تخلیه روغن به دستگاه ساکشن و از طرف دیگر به موتور خودرو تغییر جریان از فشار مثبت به فشار منفی اتفاق افتاده و روغن سوخته از موتور به فانوس یا شیشه دستگاه ساکشن منتقل می شود .