انژکتورشور یا شستشوانژکتور


سوزن انژکتور یک قطعه الکتریکی - مکانیکی می باشد که در ورودی سیلندر خودرو قرار گرفته است . وظیفه سوزن انژکتور تنظیم و پاشش سوخت به درون سیلندر خودرو می باشد که این سوخت طی فرآیند احتراق به انرژی تبدیل شده و خودرو به حرکت در می آید . سوزن انژکتور که در مدار سوخت رسانی قرار دارد ممکن است پس از مدتی دچار مشکلاتی شود یکی از این مشکلات رسوب تدریجی ذرات ناخالص روی اجزای داخلی انژکتور می شود به مرور زمان با افزایش ناخالصی به تدریج عملکرد سوزن انژکتور دچار تغییر می شود و ممکن است نحوه پاشش و زاویه پاشش سوزن های انژکتور تغییر کند و در نهایت این عوامل موجب عدم عملکرد صحیح موتور می شود . حال با توجه به هزینه بالای قطعه بهترین راه حل استفاده از دستگاه انژکتورشور یا شستشوانژکتور می باشد که به کمک این دستگاه می توان نحوه پاشش سوزن ها را مورد ارزیابی و تست قرار داد .
دستگاه انژکتورشور دارای برنامه های متنوع برای جرم زدایی و رسوب زدایی سوزن های انژکتور و امکاناتی چون تست اهمی سوزن ها ، تست اهمی استپر موتور ، تست مکانیکی استپر موتور و ... می باشد .